Facebook Slider

F1CEL Üldised reeglid

Written by Mart on . Posted in 2014

Üldised reeglid

1.1. Osalemiseks peab olema stabiilne ja piisavalt kiire internetiühendus. Sõitjad, kellel on liiga suur ping ja kes on seetõttu kaasvõistlejatele ohtlikud, peavad serverist lahkuma. NB! Isegi wifi ja kõu-internet võivad olla piisavad.
1.2. Sõitjad on kohustatud kasutama enda ees- ja perekonnanime. Õige nimi peab kasutusel olema nii rFactoris/rFactor 2-s kui ka kodulehel, sõitjanime lahtris. Õäöü asemel tuleb kasutada oaou-d (rFactor 2 puhul võib kasutada ka täpitähti).

Kvalifikatsiooni reeglid

2.1. Kvalifikatsiooniformaat on igas sarjas erinev. Täpsem info on kirjas sarja reeglites.
2.2. Kvalifikatsioonisessiooni ajal on rääkimine rangelt keelatud! See segab kaasvõistlejaid keskendumast oma kvalifikatsiooniringile. Rääkida võib siis, kui algab warmup sessioon.
2.3. Kvalifikatsiooniringi jooksul peab auto olema kogu aeg rajal. Kui eksid antud reegli vastu, võta hoog maha või jäta kvalifikatsiooniring pooleli.
2.4. Soojendusringil olev sõitja peab laskma ajaringil oleva sõitja viivitamata mööda.
2.5. Ajaringi lõppedes tuleb koheselt ideaaltrajektoorilt kõrvale keerata, seisma jääda ja ESC nuppu vajutades boksi naasta.

Soojendusringi ja sõidu reeglid

Soojendusringi reeglid

3.1.1. Soojendusring tuleb läbida ühtlase tempoga. Äkiline pidurdamine ja venitamine on keelatud.
3.1.2. Kui kaasvõistleja sõidab soojendusringil rajalt välja või spinnab, siis ära jää tema järele ootama vaid jätka stabiilses tempos. Pidurdamine võib tekitada ohtlikke olukordi.
3.1.3. Soojendusringil piruetti tehes või rajalt välja sõites on lubatud oma positsioon stardirivis taastada, aga tuleb olla ettevaatlik! Mitte trügida, kui teised rehve soojendades pea terve raja laiuse ära kasutavad.
3.1.3.1. Kui auto saab soojendusringil kannatada, võib sõitja minna vigastuste parandamiseks boksi või vajutada ESC klahvi ja alustada uuesti boksist. Boksiteelt võib pärast starti väljuda alles siis, kui boksitee otsas on süttinud roheline tuli.
3.1.4. Ära jäta soojendusringil eessõitjaga sisse liiga suurt vahet.

Stardi reeglid

3.2.1. Stardis ole valmis selleks, et sinu eest startija võib stardi maha magada ning ei liigu kohe paigast.
3.2.2. Esimeses kurvis ole ettevaatlik! Esimeses kurvis toimunud avariide süüdlasi karistatakse eriti karmilt.

Sõidu reeglid

3.3.1. Sõidu ajal rääkimine on rangelt keelatud! Rääkida võib alles siis, kui kõik sõitjad on finišisse jõudnud.
3.3.2. Sõidus saavad osaleda kõik sõitu kvalifitseerunud sõitjad. Sõitu kvalifitseerumise reeglid võivad sariti erineda.
3.3.3. Vähemalt 2 ratast peavad olema rajal kogu sõidu vältel. Korduvat eksijat võib oodata karistus.
3.3.4. Mängusisene vestlus-süsteem (Message Center) peab olema aktiveeritud. Kohtunikud võivad selle kaudu sõitjat hoiatada, teavitada sinise lipu situatsioonidest, anda läbisõidu ja seisa-sõida karistusi või sõitjaid diskvalifitseerida.
3.3.5. Kaebused tuleb esitada pärast sõitu foorumis, sõidu ajal rääkimine on rangelt keelatud!
3.3.6. Punktide saamiseks on sarjasõitudes vaja läbida 75% distantsist (kui sarja reeglites ei ole märgitud teisiti).
3.3.7. Kui server jookseb sõidu ajal kokku, siis jagatakse punkte viimase tervikringi järgi.
3.3.7.1. Kui on läbitud enam kui 75% jagatakse välja täispunktid.
3.3.7.2. Kui on läbitud 50% - 75%, jagatakse välja pooled punktid.
3.3.7.3. Kui on läbitud vähem kui 50%, lepitakse jututoas kiiresti kokku, mida teha ja otsus avaldatakse esimesel võimalusel nii foorumis kui ka kodulehel. Võib toimuda võimalikult kiirelt kordusstart.

Blokeerimine

Samal ringil olevat sõitjat võib blokeerida pidades silmas järgmisi eeskirju:
3.4.1. Trajektoori võib iga sirge jooksul muuta ühe korra. See tähendab, et kui olete kurvile lähenedes välistrajektooril, siis võite minna sisetrajektoorile, kuid mitte enam välistrajektoorile naasta, et kurvi paremini läbida ja vastupidi.
3.4.2. Sisetrajektoori blokeerides peate olema valmis ka kurvi sisemisel trajektooril läbima.
3.4.3. Trajektoori on keelatud muuta, kui olete teise autoga kõrvuti.
3.4.4. Trajektoori on keelatud muuta pidurdusmaal.

Piruetid ja avariid

3.5.1. Autot vigastades on soovitatav boksi minna ja lasta auto korda teha.
3.5.2. Kui auto on pärast seina sõitmist juhitamatu ja olete kaasvõistlejatele ohtlik, tuleb sõit koheselt katkestada.
3.5.3. Rajale naastes on sõitja kohustatud veenduma, et kedagi tagant ei tule. Ära keera teistele ette! Oota kuni kõik on möödunud ja naase rajale alles siis, kui oled veendunud selle turvalisuses.

Lipureeglid

3.6.1. Kollane lipp
3.6.1.1. Kollaseid hoiatuslippe tuleb silmas pidada igal ajal. Kui õnnetuse põhjustab rajale naasev sõitja ning teine sõitja ei aeglustanud kollase lipu piirkonnas, on süüdi mõlemad osapooled.
3.6.1.2. Rajale naasvad autod peavad jälgima, et rada oleks vaba ning andma teed rajal olevatele autodele.
3.6.2. Sinine lipp
3.6.2.1. Sõitja, kellele näidatakse sinist lippu, on kohustatud andma taganttulevale sõitjale esimesel võimalusel teed.
3.6.3. Punane lipp
3.6.3.1. Punast lippu kasutatakse vaid järgnevatel juhtudel

  • Esimesel ringil toimub massiline katkestamine.
  • Kommentaatori/F1CELTV/sõitja ühendus katkeb soojendusringil.

3.6.3.2. Sõidu katkestamise otsuse võtab vastu ainult ja ainult kohtunik(ud). Kohtunike otsus on lõplik.

Boksitee reeglid

4.1. Boksitee piirkiirus on üldjuhul 100 km/h. Täpsem info on kirjas iga sarja reeglites.
4.2. Punase tule all boksteelt väljumine on keelatud! See kehtib kõigis sessioonides.
4.3. Kui sõitja ületab kiirust, on karistuseks boksist läbisõit või karmimal juhul 10-sekundiline seisa-sõida karistus.
4.4. Karistust kandma minna on aega 3 ringi.
4.5. Mõnes sarjas saab karistust kanda ka boksipeatuse ajal. Pit menüüst tuleb valida vastav valik. Kui boksipeatus on lõpetatud, seisad veel 10 sekundit paigal. Täpsem info on kirjas iga sarja reeglites.
4.6. Radadel, kus on boksitee väljumine eraldatud valge või kollase joonega, on keelatud seda ületada. Joone puudumisel on sõitja kohustatud jälgima, et ta rajale naastes seal olevaid sõitjaid ei takistaks.
4.7. Sõitja, kes väljub boksist on tavaliselt aeglasem kui see, kes on rajal. Ära keera teisele ette.
4.8. Boksiteel võib sõita vaid ühes reas. Eriti tuleb seda silmas pidada kvalifikatsiooni ning sõidu alguses punase tule ees oodates.

Raja piirid

5.1. Raja juurde kuulub põhi-raja asfaltiga kaetud osa, mis on enamasti eraldatud valgete joontega, muru, seinte või äärekividega.
5.2. Raja juurde ei kuulu äärekivid, mis on enamasti sini-valge, rohe-valge või puna-valge triibulised.
5.3. Kohtunikud võivad mõningate raja osade juures kohandada erireegleid, millest antakse teada foorumis.
5.4. Sõitja on kohustatud olema kvalifikatsiooni ja sõidu jooksul igal ajahetkel vähemalt kahe rattaga rajal.
5.5. Mõningatel radadel määrab mäng ka automaatseid karistusi raja lõikamisel. Kohtunik võib sõitjalt karistuse ära võtta, kui sõitja lõikas mittetahtlikult või on tegemist mängu bug-iga. Sellisel juhul tuleb sellest koheselt teada anda kasutades /w Kohtunik Teade! käsku.

Suhtlemine serveris

6.1. Kvalifikatsiooni ja sõidu ajal on rääkimine rangelt keelatud.
6.2. Kvalifikatsiooni ja sõidu ajal on keelatud ka privaatsõnumite (/w) saatmine teistele sõitjatele.
6.3. Kohtunikega suhtlemiseks tuleb kasutada sosistamise funktsiooni „/w Kohtunik [SÕNUM]“.
6.4. Ropendamine ja kaasvõistlejate sõimamine on keelatud.

Protestid

7.1. Proteste saab esitada 48 tundi alates etapi lõppemisest, kui sarja reeglites ei ole märgitud teisiti.
7.2. Proteste saab esitada foorumis selleks ettenähtud teemades. Täpne link on kirjas iga sarja reeglites.
7.3. Protesti esitades jälgige juhiseid teema esimeses postituses. Vale ja/või ebapiisava info andmisel ei kohustu kohtunikud intsidenti sõidu videokordusest üles otsima.

Karistused

8.1. Hoiatus
8.1.1. Saades kolm hoiatust ühe hooaja jooksul on karistuseks viimaselt kohalt start.
8.2. Lõpuajale lisatav ajaline karistus.
8.3. Boksist läbisõidu karistus.
8.4. Viimaselt kohalt start.
8.5. Boksist start.
8.6. Diskvalifitseerimine.
8.7. Eemaldamine ühelt või mitmelt etapilt. Maksimaalselt diskvalifitseerimine kogu järgnevalt hooajalt.
8.8. Eriolukordades võivad kohtunikud määrata ka karistusi, mis ei sisaldu antud nimekirjas.
8.9. Kui sõitja kannab pärast reeglite rikkumist läbisõidu või seisa-sõida karistuse, siis võib see karistust leevendada.

Kokkuvõte

9.1. Reeglite lugemine ja täitmine on kohustuslik liigas osalemiseks.
9.2. Suhtuge reeglitesse ja kohtunikesse mõistlikult.
9.3. F1CEL jätab endale õiguse reegleid muuta. Reeglite muutmisest teatatakse kodulehel ja foorumis.
9.4. Reeglid koostas Mart Välja.
9.5. Sarjade lõikes võivad reeglid mõningal määral erineda, kohustuslik on lugeda ka sarjaga seotud reegleid.
9.6. Reeglite mittetundmine ei vabasta sõitjat vastutusest.

F1CEL serverite parool on 'porgand'.